Entrenament per a la salut

El concepte de salut, és un concepte que ha anat evolucionant molt al llarg dels anys, de manera que al principi s’associava simplement a l’absència de malaltia, i fins a l’actualitat on la OMS (Organització Mundial per la Salut) amplia la definició a: estat de benestar físic, mental i social i la capacitat de funcionar en societat, i no tan sols considera l’absència de malaltia.

.

Per tant podem dir que la nostra salut depèn de 3 factors principalment: salut física, salut mental i salut social.

.

Com podem millorar els tres factors alhora? La resposta és molt simple, fent i vivint esport.

Què aconseguirem estan més sans? Allargar la nostra vida, millora la nostra qualitat de vida i en definitiva, ser més feliços.

.

Com puc millorar la meva salut?

Hi ha molts aspectes relacionats amb l’exercici físic i que tenen influència directa sobre la nostra salut, el primer i un dels més importants: la capacitat aeròbica. La seva influència sobre la salut ens ve per molts àmbits, un dels més rellevants és el de risc de patir malalties cardiovasculars. A major capacitat aeròbica, disminueix el risc de patir una malaltia, cal tenir en compte però, que el descens de la majoria d’aquests factors de risc es donen en la primera fase del canvi, és a dir, quan fem el pas de ser una persona totalment sedentària a ser una persona físicament activa. Podem treballar aquesta capacitat de moltes maneres, i fent activitats molt variades, des de caminar, córrer, anar amb bicicleta, ballar, nedar, etc… De forma general, una recomanació podria ser la de acumular 150 minuts d’activitat física moderada al llarg de la setmana.

Hi ha diverses formes de complir aquestes recomanacions, el podem distribuir de vàries maneres, caminar 30 minuts 5 dies a la setmana, 3 dies fent un partit de futbol amb els amics, …. I a partir d’aquí anar augmentant progressivament la durada i intensitat a mida que anem millorant la nostra condició física.

.

.

L’altre aspecte al que hem de donar especial importància és l’entrenament de força, un aspecte molt important alhora de valorar la nostra salut. Igual que amb la capacitat aeròbica, l’entrenament de la força ens aporta beneficis per a la nostra salut, en canvi però, per obtenir els beneficis de l’entrenament de la força necessitem d’un període més llarg de temps, fins a assolir un estat de forma mig – alt, i per tant reduir el risc de mortalitat. Si el nostre objectiu és, simplement mantenir-nos sans, n’hi haurà suficient en realitzar un parell d’entrenaments de força a la setmana combinant exercicis de diferents grups musculars dintre de la mateixa sessió. L’estructura de l’entrenament és molt simple, és suficient realitzar 2 – 3 sèries d’entre 15 – 18 repeticions dels diferents exercicis: podem realitzar des de auto-càrregues, exercicis amb bandes elàstiques, pujar i baixar escales, exercicis amb màquines de musculació…

.

.

Per últim, no podem oblidar la flexibilitat, i és que la capacitat múscul- esquelètica no consisteix simplement en millorar la nostra força, també hem de millorar l’elasticitat dels nostres músculs, com a recomanació general abans de realitzar qualsevol tipus d’activitat física hauríem de fer una mica de mobilitat articular i fins i tot algun estirament suau i de curta durada, i començar a augmentar la intensitat de l’exercici de forma progressiva. Un cop finalitzada l’activitat en qüestió, també caldrà realitzar estiraments per tal de recuperar el to muscular i alliberar la tensió produïda per l’exercici.

Paral·lelament a la nostra condició física, si aquests entrenaments els podem compartir amb algun amic o fins i tot amb persones que puguem conèixer fent aquesta activitat, també ens ajudar a millorar les nostres relacions socials, i per tant ajudarà a completar els tres factors rellevants en la nostra salut i qualitat de vida. I en definitiva portar un estil de vida actiu al llarg del dia juntament amb les recomanacions que hem citat anteriorment, ens ajudarà a millorar la nostra salut. En cas que vulguis començar a fer activitat física, et recomanem que et dirigeixis a algun dels nostres tècnics de fitness i et podran assessorar directament, i adaptar el teu programa d’activitat física a les teves característiques, necessitats i objectius.

.

Per tant una recomanació general per a realitzar al llarg d’una setmana, podria ser:
Capacitat aeròbicaForçaElasticitat
150 minuts d’activitat física moderada al llarg de la setmana,   o 60 minuts d’activitat vigorosa2 sessions no consecutives   d’una intensitat mitjaMobilitat articular i dedicar una estona a estirar abans i després de realitzar activitat física

.

Escrit per: Marc Gòmez