Iniciar-se al Pilates Reformer

Començar a fer Pilates Reformer és com endinsar-se en un nou món per primer cop.

El Pilates és una metodologia per aprendre a moure el cos d’una manera eficient, buscant una postura correcta i una activació muscular eficient en els nostres moviments.

Hem parlat diferents vegades dels beneficis del Pilates, el que sovint obviem però és com arribem a aconseguir aquests beneficis amb la seva pràctica.

El Pilates ens apropa al nostre cos, en la mesura que per practicar Pilates cal parar atenció conscient al cos (respiració, postura, moviment). Els primers moments de la pràctica del Pilates per tant ens permeten adonar-nos de quina és i ha estat fins ara la relació amb el nostre cos i el moviment diari i/o esportiu. Aquesta experimentació ens permet adonar-nos fàcilment, com a causa del conjunt d’automatismes que regulen el nostre dia a dia, la nostra relació amb el cos i amb aspectes concrets com la respiració, la postura i el moviment, són distants, incertes i amb poca consciència.

Prendre consciència del cos no és difícil, es tracta de parar-hi atenció, i això ho tenim disponible ara aquí i en qualsevol moment.

El que descobrim d’entrada, és que aquesta atenció no l’hem dirigit massa sovint al cos -més enllà de mirar-nos al mirall. Però amb el Pilates de seguida també observem que amb una pràctica regular millorar la consciència és fàcil però també el control de la respiració, la postura i el moviment. Consciència i Control es desenvolupen amb la pràctica regular, facilitant l’execució fluida del moviment i generant una experiència harmònica de cos-ment.

Interessantment, encara que la pràctica de Pilates Reformer sigui tan sols d’una o dues hores la setmana, els beneficis d’aquest increment de consciència i domini corporal s’expandeixen més enllà de les hores de classe i milloren la postura, els gestos i els moviments quotidians. I aquest és segurament un dels grans beneficis del Pilates Reformer.

Si no l’heu practicat, us encoratgem a fer-ho, participeu d’aquest camí de descoberta cap al propi cos. Al Gimbe aquesta temporada hem obert nous horaris, ens agradaria acompanyar-vos en aquest camí.