Gimbe Informa: Millores a la sala de fitness

El Gimbe continua amb el seu camí de millora continua, i aquest inici del 2017 ofereix una renovada experiència Cardiovascular a la sala de fitness.

A la gent del Gimbe ens fa molta il·lusió continuar millorant, sabem que així us ajudem a vosaltres amb la vostra salut i el vostre benestar, sabem que el camí de la millora és el que compartim.

D’uns anys ençà al Club Gimbe vàrem iniciar un procés de millora continuat, amb intervencions de diferents magnituds però totes elles orientades a fer del nostre centre un referent en qualitat, en instal·lacions i en serveis, per poder desenvolupar en les millors condicions possibles la nostra missió: Ajudar a millorar la salut i el benestar físic, mental i emocional dels Manresans i Bagencs.

Ara, aquest Gener del 2017 fem un altre pas endavant. Renovem l’equipament cardiovascular de la Sala de Fitness, incorporant equipament PRECOR. Creiem que d’aquesta manera oferim un salt endavant en la qualitat del nostre servei, que ha d’ajudar-vos a realitzar més i millors entrenaments. Aquest és sempre el nostre propòsit, ajudar-vos a millorar.

Així en els darrers anys hem renovat el voltant de la piscina, la zona d’spa i els vestidors infantils. L’any següent vàrem fer una renovació integral de l’edifici on hi vàrem desplaçar tots els serveis, millorant per tant des de la cafeteria, serveis de benestar, vestidors i totes i cada una de les sales o espais d’activitat física. Posteriorment hem fet renovacions i millores puntuals, com la reorientació de l’espai polivalent en espai d’entrenament funcional, la millora de l’aire condicionat i la climatització, la creació d’una nova sala de ciclisme indoor el passat setembre.

El nostre compromís de millora segueix ferm doncs en el temps, i segurament és un dels actius principals que expliquen la singularitat del nostre club, amb més de 43 anys d’experiència en el sector i un referent en molts sentits. Tot això és per a vosaltres i gràcies a vosaltres. Treballem per veure’us més al nostre club.

Club Gimbe