Benestar i Resiliència

Millorar el Benestar o ser més Resilient?

Quina diferència hi ha entre Benestar i Resiliència?

En aquest article sobre el benestar i la resiliència s’exposa la capacitat de focalitzar la resiliència tant personalment com col·lectivament. El propòsit és fer entendre la necessitat de viure una vida plena, alegre, satisfactòria, amb salut, experimentant el benestar físic, emocional i mental.

El Coaching que es practica al Gimnàs Gimbe va orientat en oferir l’ajuda per trobar un equilibri saludable entre les demandes diàries, com la  reducció dels efectes que comporta d’estrès.

La Resiliència: És l’habilitat de retornar, després d’una recaiguda o dificultats d’estrès físicament, mentalment o emocionalment.

El benestar és l’estat mental que desitgem mantenir i gaudir de forma sostinguda i  ens comporta un grau de satisfacció.

La perspectiva entre Resiliència i Benestar

L’orientació cap al benestar és doncs complicada, complexa i canviant en el temps. Aquesta fragilitat, a més, està exposada a la volatilitat i contundència de la realitat incerta i estressant. L’orientació cap a la resiliència és entendre les activitats que ens esgoten energèticament i les activitats que ens ajuden a retornar en la nostra vida.

L’experiència de benestar i el desenvolupament de les capacitats que ens fan més resilients, una perspectiva de benestar vol allunyar-se de les sensacions, emocions o situacions incòmodes, i assumeix que amb les condicions correctes, buscant la gratificació de la relaxació, en contrast algú amb una perspectiva de resiliència, assumeix que la vida té alts i baixos, així sap estar millor amb les sensacions, emocions i pensaments incòmodes o estressants.

Focalitzant-nos amb la resiliència podem descobrir les capacitats que ens permeten retornar, aquestes es poden aprendre i desenvolupar. Sovint, cultivar aquestes capacitats ens permeten retornar més forts, més preparats, aprenent i creixent dels cops que rebem.

Us recomano doncs abraça la perspectiva Resilient i us encoratjo a desenvolupar les capacitats que ens ajuden a ser-ho.