Descans equival a recuperació?

En el camí de ser més resilient cal identificar allò que ens ajuda a recuperarl’energia i la vitalitat.

Què volem dir per descans i per recuperació?

Per descansar entenem “Cessar de fer un exercici, un treball, per fer desaparèixer el cansament, reposar”.

Mentre que per recuperar entenem “Recobrar la funció i/o estat”.

page1image132467328

No necessàriament el descans i la recuperació van associats. Per exemple, deixar de treballar, arribar a casa i es- tirar-se al sofà mirant la televisió es pot entendre com a descans però potser no ajuda a la recuperació. Sortir de treballar i anara entrenar al gimnàs potser no és descansar però ens pot ajudar a recuperar-nos de l’estrès del dia.

Així depenent de les circumstàncies, les necessitats personals i els objectius de millora buscarem activitats que ens permetin recuperar-nos.

Tot i que podríem dir què el sol fet de desconnectar del què ens ocupa tot el dia ens relaxa…

No necessàriament vol dirque ens ajudi a recuperar-nos. Sovint cal aprendre a distingir entre allò que no ens requereix massa esforç però ens aporta poc benefici i allò que almenys d’entrada ens requereix una mica més d’esforç però ens retorna més positivament.

En l’àmbit organitzatiu també crec que seria molt valuós considerar la recuperació i regeneració en el camí d’aconseguir els objectius establerts .Pensar que algú pot esprintar durant 8 hores seguides o en dos torns de 4 hores 5 dies la setmana és innocent.  No tot el descans regenera i cal tenir present les diferències individuals.

+Energia és un nou servei que t’ajudarà a valorar, definir i implementar estratègies de recuperació adients